Terminus technicus současnosti. Máte odvahu?

Terminus technicus současnosti. Máte odvahu?

Restrukturalizace dogmaticky predisponovaných osnov zavdává kauzální příčině filologie otázku, kterou potencuje mimo observační horizont adolescenta. Superlativy sycená generace nereflektuje atributy psyché, ale ega. Freudovsky rozdělená psychoanalýza klíčuje id, ego a super ego jako fascinující esenciální triptych v kontrastním rozporu. Výsledek?

Revitalizace laxního, mnohdy lakonického přístupu společnosti, hledající verbální suplementy v anglosaských adjektivech budí ambivalentní pocity.

Český jazyk je velmi bohatý a není třeba jej přesytit slovy, které odráží ego pisatele, mnohdy nereflektující jeho erudovanost.

Dobrovský by se zaradoval…

Excitační expirace může eskalovat až v excitační pláč působící skoro až sarkasticky nad nastalou situací penetrující se do společnosti. Sofistikovaný, xenofobně fabulující melancholik tak osciluje lakonicky na vrcholu kognitivní empatie s neresponzivní kvestií.

Sebereflexe společnosti může restriktivně, ovšem implicitně egoisticky manipulovat sémantikou v prospěch budoucích generací. Diverzifikace společenské odpovědnosti je akceptovatelným axiomem všem spektakulárně prahnoucích po logické syntaxi.

Co exaktně je tedy akceptovatelné resumé? Perspektivní gesce etymologie primárně srozumitelná nám všem.

Co to sakra mělo být!?

Tento článek se snaží zdůraznit (akcentovat, abychom dodrželi rytmus) často se objevující přehnané přemoudření otravující naši mysl, která si chce při čtení především odpočinout a třeba se něco zajímavého dozvědět. V právě zmíněné kadenci cizích slov a pojmů, kdy mozek mnohých jedinců vnímá každé slovo skutečně jako cizí, se tomu ale dá vyhnout jen stěží. Navíc sotva vstřebá význam jednoho slova, pro význam slova dalšího zapomene význam předchozí. Je chycen do pasti a nemá šanci dojít k výsledku, a tak v podstatě luští rovnici, kde zjišťuje, zda je součet slov rovný výsledku sdělení. Je to jako luštit křížovku bez tužky. Pokud ale mozek zná význam všech cizích slov, stává se takový čitatel skutečným verbálním eskamotérem.

Zkouška odvahy

Ano, můžeme říct, že se vlastně jednalo o zkoušku trpělivosti čitatele, který to dle mého soudu musel vzdát už na prvním řádku. Možná se někdo pokoušel rozklíčovat pozadí sdělení, jež, pokud jste přečtení článku absolvovali, má jeden pozitivní záměr (účinek). V hlavě to začalo šrotovat a díky tomu se vám zrodilo pár synapsí, tedy užitečných mozkových propojení, které úspěšně bojují například proti Alzheimerově chorobě.

Pokud jste si přečetli celý text, absolvovali jste docela drsné cvičení na aktivaci levé hemisféry. A co bylo vlastně sdělením onoho článku? Jisté povzdechnutí si nad skutečností, že se naše společnost utápí v sobě sama a že se zaobíráme věcmi, které nejsou důležité, jen se tak prezentují.

Zdroj fotografií v tomto článku: Shutterstock.com