Mužská logika se od té ženské liší, logicky!

Mužská logika se od té ženské liší, logicky!

Ono příslovce na konci nadpisu je rozhodující, proč? Protože teprve uvědomění si takové odlišnosti nám dává potvrzení, že se neděje nic výjimečného a do nás může vstoupit klid, že je zdánlivý nesoulad, nebo snad nedokonalost, vlastně naprosto v pořádku.

Hromy a blesky

Mezi mužem a ženou bude vznikat nedorozumění celý náš, ať už společný nebo oddělený život. Pořád se zlobíme, že nám ten druhý nerozumí a říkáme si, jak je to možné, když je ta věc přece tak jasná! Nám! To je důležité podotknout. V hlavě si tvoříme konstrukty, dialogy, kde si dokážeme na vše odpovědět a vše si logicky vysvětlit či odvodit. Je toho schopen ale i ten druhý? Není, a proč?

Rozdíl mezi mužem a ženou

Byť máme „stejný“ mozek, jsou v něm jisté nuance. A právě ty mezi námi tvoří onu pomyslnou propast, která zapříčiňuje celou řadu nedorozumění. Důležité je si uvědomit jen jedno. Že naše mozky vnímají a nazírají na realitu jinak. Ano, opravdu zcela odlišně. A když mozek jinak vnímá, zcela logicky i jinak vyhodnocuje. Navíc, historicky byl muž lovec a žena se starala o oheň a ať už je tohle téma omleto do morku kostí, je opravdu stěžejní. Nechtějme tedy po sobě změnit za pár dní statisíce let do genů vepsanou historii.  Nejde to, opravdu ne. A právě tento samotný pocit uvědomění si téhle skutečnosti, nás osvobodí.

Nechtějme po sobě zázraky

Když si uvědomíme svou rozdílnost, která je potvrzena i letitými výzkumy, dojde naše duše osvobození. Ten druhý nám totiž někdy skutečně nerozumí. A není to námi samotnými, ale principem, jenž stojí vysoko nad tím. Muž bude (jistě, existují výjimky) parkovat vždy lépe, protože má historicky dané tunelové vidění a žena bude vždy schopna (opět až na výjimky) vnímat více jak jednu věc, protože má prostě větší propojení mezi levou a pravou hemisférou.

Mužské a ženské myšlení

… je prostě jiné a je to opravdu úžasné, že to tak je. Proč? Protože my se přece nemáme ve vztahu nahrazovat, my se máme doplňovat. Ta bytost žijící po vašem boku není váš nepřítel, ale váš spojenec! Když se dostanete do šlamastiky a budete stát pod zdí, přes kterou se musí jeden z vás dostat, bude ve většině případů dole stát muž a zvedat nahoru ženu. Je prostě silnější. Ona bude mít zase třeba lepší vyjednávací schopnosti při klíčových chvílích, kdy by mužovo potřeba bojovat/ochraňovat, mohla zapříčinit ještě větší konflikt, nebo zbytečnou zkázu, které se žena obloukem vyhne.

Nebojte se vyměnit si role

Je úžasné vnímat svou rozmanitost, zároveň však brát na zřetel, že naše nastavení je výsledkem jakéhosi historického vývoje. Každý zde měl svůj „jasný“ úkol, který si tak trochu neseme v „genech“. Například muž byl silnější, šel bojovat a shánět potravu. Ano, díky tomu ještě více zesílil. Mužova role v archetypálním pojetí je zajistit rodinu. To ale neznamená, že se žena nemůže realizovat a mít vlastní prostor pro naplnění svých snů, přičemž partner ji může s láskou podpořit. Když se naopak muž podívá do kuchyně a zjistí, že je lepší ve vaření než žena, která se trápí nad online recepty, nemusí se přece stydět za onu pomoc.

Harmonie jako výsledek rozdílnosti

Nezlobme se na muže, který přijde domů z práce a padne na gauč, vypne a nechce nic slyšet. Po statisíce let prostě přišel z boje a vypnul se. Když muž vypne, má aktivní pouze 70 % mozkové aktivity, skutečně odpočívá. Když to stejné udělá žena, pracuje jí mozek v klidovém režimu na šílených 90 %! To jsou holá fakta, která když pochopíme, budeme schopni pochopit nejen sebe, ale i toho druhého. Harmonii zdar.

Zdroj fotografií v tomto článku: Shutterstock.com